Úroveň 20 XP 3,134
166 XP pro dosažení 21. úrovně
Odznaky