เลเวล 36 XP 8,712
88 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 37
เหรียญตรา