เลเวล 36 XP 8,661
139 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 37
เหรียญตรา