Buddy The Corgi
aka jackson   Kentucky, United States
 
 
im about to UWU

Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 17 giờ, 50 phút trước
Info on me!
Info Stuffs

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nhóm yêu thích
Official-Unofficial Steam Group for the osu! game and community.
83,069
Thành viên
4,465
Đang chơi
21,759
Trên mạng
1,086
đang trò chuyện
W4spKeeper loot.farm 12 Thg06 @ 10:48pm 
still thinkin bout the trade?
tails★ 21 Thg05 @ 11:56am 
:TailsProwler:
Tyler Furrison 31 Thg03 @ 7:32am 
Hehe~ Best pfp~
AuTisTic cs.money 24 Thg02 @ 9:00pm 
+rep GR8 Man <3
Snaztrap 19 Thg02 @ 10:57am 
Was fun while it lasted
:health:
Buddy The Corgi 7 Thg01 @ 12:38pm 
eat my ♥♥♥ ♥♥♥♥ yo csgo skins