เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
19 จาก 58 (33%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 25 พ.ย. 2017 @ 3:27pm

Engineer

You repaired (20) objects on and around Talos I.
ปลดล็อค 27 พ.ย. 2017 @ 3:58pm

I and Thou

You completed the game in the most empathetic way possible.
ปลดล็อค 27 พ.ย. 2017 @ 3:47pm

Do No Harm

You completed the game without killing any Humans.
ปลดล็อค 25 พ.ย. 2017 @ 1:35pm

Know Thine Enemy

You acquired a Typhon power.
ปลดล็อค 23 พ.ย. 2017 @ 11:43am

Know Thy Self

You acquired a Human ability.
ปลดล็อค 27 พ.ย. 2017 @ 12:35pm

Operator

You hacked at least (20) hackable objects on and around Talos I.
ปลดล็อค 25 พ.ย. 2017 @ 3:31pm

Intrinsic Value

You recycled yourself.
ปลดล็อค 26 พ.ย. 2017 @ 4:22pm

Self-Incriminating

You found out what happened to Mikhaila's father and let her know.
ปลดล็อค 26 พ.ย. 2017 @ 2:16pm

Brain Trust

You helped Igwe, January, and Mikhaila meet in your office.
ปลดล็อค 2 ธ.ค. 2017 @ 4:26pm

Best Served Cold

You killed Luka and avenged Abby.
ปลดล็อค 27 พ.ย. 2017 @ 3:43pm

Suicide by Proxy

You killed January.
ปลดล็อค 25 พ.ย. 2017 @ 4:17pm

Open Says She

You used Danielle's voice samples to access Deep Storage.
ปลดล็อค 27 พ.ย. 2017 @ 2:29pm

This Never Happened

You performed an apto-regressive neurotomy on Dahl.
ปลดล็อค 24 พ.ย. 2017 @ 7:56am

Facsimile

You met January for the first time.
ปลดล็อค 26 พ.ย. 2017 @ 1:46pm

A Friend in Need

You recovered Mikhaila's booster shots and healed her.
ปลดล็อค 25 พ.ย. 2017 @ 6:51pm

Prism Master

You read the entire Starbender series and don't regret it.
ปลดล็อค 25 พ.ย. 2017 @ 7:01pm

The Gates of Hell

You completed the Shipping and Receiving objective and no human lives were lost.
ปลดล็อค 25 พ.ย. 2017 @ 6:24pm

Adrift

You rescued Dr. Igwe from a cargo container.
ปลดล็อค 26 พ.ย. 2017 @ 4:21pm

Gift to the World

You found Gustav Leitner's Connectome for Dr. Igwe.I and It

You killed every Human on and around Talos I.

No Needles

You completed the game without ever acquiring any Typhon power or Human ability.

Mimic Massacre

You killed (5) Mimics in 5 seconds.

Dead Calm

You killed an enemy while using Combat Focus.

Mimesis

You mimicked a Mimic.

Shapeshifter

You mimicked (20) or more unique objects.

Split Affinity

You completed the game once acquiring only Typhon Powers and again acquiring only Human abilities.

A Different Side of Yu

You scanned your Phantom Shift duplicate with the Psychoscope.

Deprogramming

You used Mindjack to free a mind-controlled Human.

Tee One Up

You killed an enemy while they were Lifted.

Escape Velocity

You blasted yourself as an object for at least 20 meters while in normal gravity.

It's Alive!

You created a Phantom using Phantom Genesis.

Thoughts Can Kill

You used Psychoshock on a Human.

Ball Lightning

You used Electrostatic Burst to drop two or more Operators at once.

TranStar Gourmand

You consumed one of every type of food and drink on Talos I.

Cold Dead Hands

You fully upgraded a weapon.

Reduce, Reuse, Recycle

You used a single Recycler Charge to recycle at least 20 objects.

Missing Persons

You located all employees on Talos I.

Press Sneak

You read all the e-mails on Talos I.

Psychometry

You found and listened to all TranScribe recordings.

Galaxy Brain

In Mooncrash, install every neuromod power for every character.

Squad Goals

In Mooncrash, unlock all 5 playable characters.

Cryptomancer

In Mooncrash, finish the game with a surplus of 50,000 sim points or more.

Psychostatic Efficiency

In Mooncrash, damage 3 enemies with a single Psychostatic Cutter projectile.

Quantum Leap

In Mooncrash, complete all Story Objectives.

I’m Your Biggest Fan

In Mooncrash, you read all of the second Starbender series and still no regrets.

Apex Predator

In Mooncrash, defeat a Moon Shark.

Three-Body Problem

In Mooncrash, GLOO 3 enemies with a single GLOO charge.

Contract Fulfilled

In Mooncrash, complete all KASMA Orders.

No One Left Behind

In Mooncrash, escape the simulation with all five playable characters in a single run.
+9

คงเหลือ 9 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว