Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
36 από 65 (55%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιαν 2018 στις 13:11

Completed Welcome to Rapture

Successfully complete the Welcome To Rapture Level
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιαν 2018 στις 14:09

Defeated Dr. Steinman

The player has defeated the crazed J.S. Steinman
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2018 στις 14:34

Defeated Peach Wilkins

The player has defeated Peach Wilkins
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιαν 2018 στις 19:35

Defeated Atlas

The player has defeated Atlas
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2018 στις 16:57

Restored the Forest

The player has restored the forests of Arcadia
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2018 στις 18:42

Completed Cohen's Masterpiece

The player has completed Sander Cohen's great masterpiece
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2018 στις 20:06

Defeated Andrew Ryan

The player has defeated Andrew Ryan
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιαν 2018 στις 17:54

Weapon Specialist

Acquire all upgrades for all weapons
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2018 στις 14:43

Upgraded a Weapon

Acquire at least one weapon upgrade
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιαν 2018 στις 13:12

One Successful Hack

Perform at least one successful hack
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιαν 2018 στις 23:06

Fully Researched a Leadhead Splicer

Fully research the Leadhead Splicer
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2018 στις 13:50

Quality Research Photo

Take a Research Photo of the highest grade
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιαν 2018 στις 13:12

Hacked a Security Bot

Successfully hack a security bot
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιαν 2018 στις 13:22

Hacked a Turret

Successfully hack a Turret
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιαν 2018 στις 13:32

Hacked a Security Camera

Successfully hack a Security Camera
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιαν 2018 στις 13:13

Hacked a Vending Machine

Successfully hack a Vending Machine
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιαν 2018 στις 13:52

Hacked a Safe

Successfully hack a safe
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2018 στις 15:25

Basic Inventer

Invent at least one item
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιαν 2018 στις 22:18

Broke Fontaine's Mind Control

The player has broken Fontaine's mind control
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιαν 2018 στις 14:38

Bought One Slot

Purchase a Plasmid Slot or Tonic Slot in any track
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2018 στις 13:41

Researched a Splicer

Take at least one Research Photo of a Splicer
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιαν 2018 στις 18:32

Dealt with every Little Sister

Either Harvest or Rescue every Little Sister in the game
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2018 στις 16:43

Maxed One Track

Purchased every slot in one of the Plasmid or Tonic tracks
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιαν 2018 στις 18:04

Maxed All Tracks

Purchase every slot in all four Plasmid and Tonic tracks
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2018 στις 15:46

One Fully Upgraded Weapon

Fully upgrade one weapon
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2018 στις 17:52

Two Fully Upgraded Weapons

Fully upgrade two weapons
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2018 στις 19:26

Three Fully Upgraded Weapons

Fully upgrade three weapons
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιαν 2018 στις 21:22

Four Fully Upgraded Weapons

Fully upgrade four weapons
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιαν 2018 στις 23:09

Five Fully Upgraded Weapons

Fully upgrade five weapons
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιαν 2018 στις 19:02

Became a Big Daddy

The player has become a Big Daddy
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιαν 2018 στις 21:37

Irony

The player has taken a picture of Sander Cohen's corpse
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιαν 2018 στις 21:38

Found Cohen's Room

The player has entered Sander Cohen's personal quarters in Mercury Suites
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιαν 2018 στις 13:07

Toaster in the Tub

Shock an enemy in the water
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2018 στις 13:59

Skilled Hacker

Successfully complete 50 hacks
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιαν 2018 στις 19:36

Little Sister Savior

Complete the game without harvesting any Little Sisters
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιαν 2018 στις 18:54

Tonic Collector

Collect or Invent 53 Tonics in the Physical, Engineering and Combat tracksFully Researched a Bouncer

Fully research the Bouncer

Prolific Photographer

Take at least one photo in every research group

Fully Researched a Thuggish Splicer

Fully research the Thuggish Splicer

Fully Researched a Spider Splicer

Fully research the Spider Splicer

Fully Researched a Houdini Splicer

Fully research the Houdini Splicer

Fully Researched a Nitro Splicer

Fully research the Nitro Splicer

Fully Researched a Rosie

Fully research the Rosie

Fully Researched a Little Sister

Fully research the Little Sister

Ammo Inventor

Invent all possible ammunication types

Seriously Good at This

Complete the game on the hardest difficulty setting

Lucky Winner

Hit the jackpot at a slot machine

Historian

Find every audio diary

Avid Inventor

Successfully invent at least 100 items

Research PhD

Max out all possible research

“The ‘I’ in Team” - Rescuer

Rescued the Little Sister in “The ‘I’ in Team”

“The ‘I’ in Team” – Expert

Rescued the Little Sister in “The ‘I’ in Team” in under 3:00

“The ‘I’ in Team” – Collector

Found all collectable Roses in “The ‘I’ in Team”

“The ‘I’ in Team” – Pacifist

Rescued the Little Sister in “The ‘I’ in Team” without destroying any Machine Gun Turrets

"A Shocking Turn of Events" - Rescuer

Rescued the Little Sister in “A Shocking Turn of Events”

“A Shocking Turn of Events” – Expert

The player has rescued the Little Sister in “A Shocking Turn of Events” in under 4:00

“A Shocking Turn of Events” – Collector

Found all collectable Roses in “A Shocking Turn of Events”

“A Shocking Turn of Events” – Master Electrician

Charged up the Ferris Wheel 9 different times in “A Shocking Turn of Events”

“Worlds of Hurt” - Rescuer

Rescued the Little Sister in “Worlds of Hurt”

“Worlds of Hurt” – Expert

Rescued the Little Sister in “Worlds of Hurt” in under 15:00, on Medium or higher difficulty

“Worlds of Hurt” – Collector

Found all collectable Roses in “Worlds of Hurt”

“Worlds of Hurt” – Tough Guy

Rescued the Little Sister in “Worlds of Hurt” using only plasmids, tonics, the wrench, and the research camera, on Medium or higher difficulty
+3

3 κρυφά επιτεύγματα απομένουν

Οι λεπτομέρειες για κάθε επίτευγμα θα αποκαλυφθούν μόλις ξεκλειδωθούν