dotme MXPS
Gabriel   Buenos Aires, Argentina
 
 


        Because that picture is the only thing you will ever see.

I cannot allow you to jeopardize your life, I am assuming control. [puu.sh]
Trò chơi yêu thích
Trưng bày ảnh chụp
La muzza toda corrida.
1
Hướng dẫn yêu thích
nanoja 27 Thg07 @ 9:10pm 
:shigure2:
ruka- 1 Thg07 @ 9:10pm 
:tamamo:
🗿
siesta 27 Thg06 @ 6:30pm 
:csdsmile:
d(-_-)b 24 Thg06 @ 9:00am 
atril
sassaj 22 Thg06 @ 7:08pm 
:spiffo: