lghost
Ramzee Tredecinos
 
 
༺ TOP CUNT REVENGANCE ༻

profession: acid gabba paladin | interests: ruining own credit score | likes: 2,5D shooters, pizza, grape juice | d/likes: social interactivity, licorice | lucky number: 65535 | spirit animal: funky kong |
Currently Offline
Last Online 86 days ago
I came here to rip and tear, and I'm all out of weed
:serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam:
:serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam:
:serioussam::serioussam::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::serioussam::serioussam::serioussam::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::serioussam::serioussam::serioussam::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::serioussam::serioussam::tradingcard::tradingcard::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::tradingcard::tradingcard::serioussam:
:serioussam::serioussam::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::serioussam::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::serioussam::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::serioussam::tradingcard::tradingcard::tradingcard::serioussam::serioussam::tradingcard::tradingcard::tradingcard::serioussam:
:serioussam::serioussam::tradingcard::tradingcard::nuclearsam::nuclearsam::tradingcard::tradingcard::serioussam::tradingcard::tradingcard::nuclearsam::nuclearsam::tradingcard::tradingcard::serioussam::tradingcard::tradingcard::nuclearsam::nuclearsam::tradingcard::tradingcard::serioussam::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::serioussam:
:serioussam::serioussam::tradingcard::tradingcard::nuclearsam::nuclearsam::tradingcard::tradingcard::serioussam::tradingcard::tradingcard::nuclearsam::nuclearsam::tradingcard::tradingcard::serioussam::tradingcard::tradingcard::nuclearsam::nuclearsam::tradingcard::tradingcard::serioussam::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::serioussam:
:serioussam::serioussam::tradingcard::tradingcard::nuclearsam::nuclearsam::tradingcard::tradingcard::serioussam::tradingcard::tradingcard::nuclearsam::nuclearsam::tradingcard::tradingcard::serioussam::tradingcard::tradingcard::nuclearsam::nuclearsam::tradingcard::tradingcard::serioussam::Uranium::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::tradingcard::serioussam:
:serioussam::serioussam::tradingcard::tradingcard::nuclearsam::nuclearsam::tradingcard::tradingcard::serioussam::tradingcard::tradingcard::nuclearsam::nuclearsam::tradingcard::tradingcard::serioussam::tradingcard::tradingcard::nuclearsam::nuclearsam::tradingcard::tradingcard::serioussam::Uranium::Uranium::serioussam::tradingcard::tradingcard::serioussam::tradingcard::tradingcard::serioussam:
:serioussam::serioussam::tradingcard::tradingcard::nuclearsam::nuclearsam::tradingcard::Uranium::serioussam::Uranium::tradingcard::nuclearsam::nuclearsam::tradingcard::tradingcard::serioussam::tradingcard::tradingcard::nuclearsam::nuclearsam::tradingcard::Uranium::serioussam::Uranium::Uranium::serioussam::Uranium::tradingcard::serioussam::tradingcard::tradingcard::serioussam:
:serioussam::serioussam::tradingcard::tradingcard::nuclearsam::nuclearsam::Uranium::Uranium::serioussam::Uranium::Uranium::nuclearsam::nuclearsam::tradingcard::tradingcard::serioussam::tradingcard::tradingcard::nuclearsam::nuclearsam::Uranium::Uranium::serioussam::Uranium::Uranium::serioussam::Uranium::Uranium::serioussam::tradingcard::tradingcard::serioussam:
:serioussam::serioussam::tradingcard::Uranium::nuclearsam::nuclearsam::Uranium::Uranium::serioussam::Uranium::Uranium::nuclearsam::nuclearsam::Uranium::tradingcard::serioussam::tradingcard::Uranium::nuclearsam::nuclearsam::Uranium::Uranium::serioussam::Uranium::Uranium::serioussam::Uranium::Uranium::serioussam::Uranium::tradingcard::serioussam:
:serioussam::serioussam::Uranium::Uranium::nuclearsam::Uranium::Uranium::serioussam::serioussam::Uranium::Uranium::Uranium::Uranium::Uranium::Uranium::serioussam::Uranium::Uranium::Uranium::Uranium::Uranium::Uranium::serioussam::serioussam::Uranium::serioussam::Uranium::Uranium::serioussam::Uranium::Uranium::serioussam:
:serioussam::serioussam::Uranium::Uranium::Uranium::Uranium::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::Uranium::Uranium::Uranium::Uranium::serioussam::serioussam::serioussam::Uranium::Uranium::Uranium::Uranium::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::Uranium::Uranium::serioussam::Uranium::Uranium::serioussam:
:serioussam::serioussam::Uranium::Uranium::Uranium::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::Uranium::Uranium::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::Uranium::Uranium::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::Uranium::serioussam::Uranium::Uranium::serioussam:
:serioussam::serioussam::Uranium::Uranium::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::Uranium::Uranium::serioussam:
:serioussam::serioussam::Uranium::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::Uranium::serioussam:
:serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam::serioussam:
dm6 Jul 29, 2016 @ 7:46am 
[Actual Game Footage]
dm6 Jul 8, 2016 @ 9:26am 
http://puu.sh/pUJO6/ae3029535c.gif
wydaje mi się, że id przeczesało internety w poszukiwaniu wszystkich doomowych memów i obrazków i pod jakąś postacią wpakowało je do gry
HammerHead Jul 28, 2015 @ 7:01am 
2kawaii :skyecute:
rane Jun 24, 2015 @ 12:09pm 
♥ ♫