เลเวล 68 XP 26,983
317 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 69
เหรียญตรา