Úroveň 13 XP 1,694
106 XP pro dosažení 14. úrovně
Odznaky