เหรียญตรา The Steam Winter Sale - 2018
Steam Awards 2018 - 1
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 20 ธ.ค. 2018 @ 1:02pm
Most Fun with a Machine
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
Better with Friends
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Best VR Game of 2018
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Best Game of 2018
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Best Environment
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Best Developer
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Best Alternate History
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Labor of Love 2.0
8 จาก 8 ในชุดที่ 1