13.5 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Metro: Last Light
Reich
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 16 Thg07, 2013 @ 12:44pm
Hanza trooper
1 trong 9, sê-ri 1
Reich Scout
2 trong 9, sê-ri 1
Reich Sniper
3 trong 9, sê-ri 1
Reich Trooper
4 trong 9, sê-ri 1
Hanza Heavy
5 trong 9, sê-ri 1
Hanza Sniper
6 trong 9, sê-ri 1
Hazard Suit
7 trong 9, sê-ri 1
Reich Heavy
8 trong 9, sê-ri 1
Scout
9 trong 9, sê-ri 1