13.5 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Metro: Last Light
Reich
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 16 ก.ค. 2013 @ 12:44pm
Hanza trooper
1 จาก 9 ในชุดที่ 1
Reich Scout
2 จาก 9 ในชุดที่ 1
Reich Sniper
3 จาก 9 ในชุดที่ 1
Reich Trooper
4 จาก 9 ในชุดที่ 1
Hanza Heavy
5 จาก 9 ในชุดที่ 1
Hanza Sniper
6 จาก 9 ในชุดที่ 1
Hazard Suit
7 จาก 9 ในชุดที่ 1
Reich Heavy
8 จาก 9 ในชุดที่ 1
Scout
9 จาก 9 ในชุดที่ 1