3.4 giờ được ghi nhận
Huy hiệu INSIDE
Crawl and Creep
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 24 Thg04 @ 12:06am
Into the Void
1 trong 5, sê-ri 1
Ghost City
2 trong 5, sê-ri 1
Deep Dive
3 trong 5, sê-ri 1
Stray Alley
4 trong 5, sê-ri 1
Reeducation
5 trong 5, sê-ri 1