3.4 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา INSIDE
Crawl and Creep
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 24 เม.ย. @ 12:06am
Into the Void
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Ghost City
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Deep Dive
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Stray Alley
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Reeducation
5 จาก 5 ในชุดที่ 1