16.2 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
Rookie
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 20 Thg06, 2015 @ 5:35pm
Godlike
1 trong 7, sê-ri 1
Face-Off
2 trong 7, sê-ri 1
Early Years
3 trong 7, sê-ri 1
Daze
4 trong 7, sê-ri 1
Junkyard
5 trong 7, sê-ri 1
Crash Landing
6 trong 7, sê-ri 1
Retro
7 trong 7, sê-ri 1