16.2 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
Rookie
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 20 มิ.ย. 2015 @ 5:35pm
Godlike
1 จาก 7 ในชุดที่ 1
Face-Off
2 จาก 7 ในชุดที่ 1
Early Years
3 จาก 7 ในชุดที่ 1
Daze
4 จาก 7 ในชุดที่ 1
Junkyard
5 จาก 7 ในชุดที่ 1
Crash Landing
6 จาก 7 ในชุดที่ 1
Retro
7 จาก 7 ในชุดที่ 1