16.2 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
Rookie
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Ιουν 2015 στις 17:35
Godlike
1 από 7, Σειρά 1
Face-Off
2 από 7, Σειρά 1
Early Years
3 από 7, Σειρά 1
Daze
4 από 7, Σειρά 1
Junkyard
5 από 7, Σειρά 1
Crash Landing
6 από 7, Σειρά 1
Retro
7 από 7, Σειρά 1