25 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Risk of Rain
Meat Nugget
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 19 ธ.ค. 2013 @ 2:20pm
Lemurian
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Sand Crab
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Wisp
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Ancient Wisp
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Magma Worm
5 จาก 5 ในชุดที่ 1