25 godz. łącznie
Odznaka z Risk of Rain
Meat Nugget
Poziom 1, 100 PD
Odblokowano: 19 grudnia 2013 o 14:20
Lemurian
1 z 5, seria 1
Sand Crab
2 z 5, seria 1
Wisp
3 z 5, seria 1
Ancient Wisp
4 z 5, seria 1
Magma Worm
5 z 5, seria 1