25 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Risk of Rain
Meat Nugget
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Δεκ 2013 στις 14:20
Lemurian
1 από 5, Σειρά 1
Sand Crab
2 από 5, Σειρά 1
Wisp
3 από 5, Σειρά 1
Ancient Wisp
4 από 5, Σειρά 1
Magma Worm
5 από 5, Σειρά 1