20 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Mercenary Kings
Recruit
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 25 พ.ค. 2014 @ 2:12am
King
1 จาก 7 ในชุดที่ 1
Empress
2 จาก 7 ในชุดที่ 1
Tasker
3 จาก 7 ในชุดที่ 1
Lawless
4 จาก 7 ในชุดที่ 1
Golden Gate
5 จาก 7 ในชุดที่ 1
Bluebell
6 จาก 7 ในชุดที่ 1
Bobby
7 จาก 7 ในชุดที่ 1