10.8 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Zeno Clash 2
Brawler
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 5 Thg08, 2013 @ 10:58am
Deadra
1 trong 8, sê-ri 1
Father Mother
2 trong 8, sê-ri 1
Ghat
3 trong 8, sê-ri 1
Golem
4 trong 8, sê-ri 1
Oxameter
5 trong 8, sê-ri 1
Rimat
6 trong 8, sê-ri 1
South Golem
7 trong 8, sê-ri 1
Thiloc
8 trong 8, sê-ri 1