10.8 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Zeno Clash 2
Brawler
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 5 ส.ค. 2013 @ 10:58am
Deadra
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
Father Mother
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
Ghat
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
Golem
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
Oxameter
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
Rimat
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
South Golem
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
Thiloc
8 จาก 8 ในชุดที่ 1