10.8 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Zeno Clash 2
Brawler
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Αυγ 2013 στις 10:58
Deadra
1 από 8, Σειρά 1
Father Mother
2 από 8, Σειρά 1
Ghat
3 από 8, Σειρά 1
Golem
4 από 8, Σειρά 1
Oxameter
5 από 8, Σειρά 1
Rimat
6 από 8, Σειρά 1
South Golem
7 από 8, Σειρά 1
Thiloc
8 από 8, Σειρά 1