291 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Terraria
Light's Bane
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 9 Thg11, 2013 @ 5:05am
Minishark
1 trong 9, sê-ri 1
The Guide
2 trong 9, sê-ri 1
Eye of Cthulhu
3 trong 9, sê-ri 1
The Hallow
4 trong 9, sê-ri 1
The Underworld
5 trong 9, sê-ri 1
Night's Edge
6 trong 9, sê-ri 1
Glowing Mushrooms
7 trong 9, sê-ri 1
Living Wood
8 trong 9, sê-ri 1
Wyvern
9 trong 9, sê-ri 1