291 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Terraria
Light's Bane
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 9 พ.ย. 2013 @ 5:05am
Minishark
1 จาก 9 ในชุดที่ 1
The Guide
2 จาก 9 ในชุดที่ 1
Eye of Cthulhu
3 จาก 9 ในชุดที่ 1
The Hallow
4 จาก 9 ในชุดที่ 1
The Underworld
5 จาก 9 ในชุดที่ 1
Night's Edge
6 จาก 9 ในชุดที่ 1
Glowing Mushrooms
7 จาก 9 ในชุดที่ 1
Living Wood
8 จาก 9 ในชุดที่ 1
Wyvern
9 จาก 9 ในชุดที่ 1