291 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Terraria
Light's Bane
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Νοε 2013 στις 5:05
Minishark
1 από 9, Σειρά 1
The Guide
2 από 9, Σειρά 1
Eye of Cthulhu
3 από 9, Σειρά 1
The Hallow
4 από 9, Σειρά 1
The Underworld
5 από 9, Σειρά 1
Night's Edge
6 από 9, Σειρά 1
Glowing Mushrooms
7 από 9, Σειρά 1
Living Wood
8 από 9, Σειρά 1
Wyvern
9 από 9, Σειρά 1