291 изиграни часа
Terraria значка
Light's Bane
1 ниво, 100 опит
Откл. на 9 ноем. 2013 в 5:05
Minishark
1 от 9, серия 1
The Guide
2 от 9, серия 1
Eye of Cthulhu
3 от 9, серия 1
The Hallow
4 от 9, серия 1
The Underworld
5 от 9, серия 1
Night's Edge
6 от 9, серия 1
Glowing Mushrooms
7 от 9, серия 1
Living Wood
8 от 9, серия 1
Wyvern
9 от 9, серия 1