Úroveň 71 XP 29,035
565 XP pro dosažení 72. úrovně
Odznaky