Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
5 από 128 (4%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Σεπ στις 4:16

A MechWarrior's Path

Established a history
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Σεπ στις 5:18

Coromodir Lost

Suffered a terrible betrayal
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Σεπ στις 4:43

Alpha Striker

Destroyed an enemy 'Mech with an Alpha Strike
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Σεπ στις 4:43

It's Just a Flesh Wound

Removed both arms from an enemy 'Mech
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Σεπ στις 4:33

Tis But a Scratch

Removed one arm from an enemy 'MechRookie

Played 5 online multiplayer matches
0 / 5

Seasoned MechWarrior

Played 50 online multiplayer matches
0 / 50

Grizzled Vet

Played 100 online multiplayer matches
0 / 100

Good Start

Won an online multiplayer match
0 / 1

Champion in the Making

Won 25 online matches
0 / 25

MechDominator

Won 50 online matches
0 / 50

Legendary MechCommander

Won 100 online matches
0 / 100

Try, Try Again

Lost 10 online matches
0 / 10

Who's the Underdog?

Won a multiplayer match with three 'Mechs vs. an OpFor with four 'Mechs

Clash Winner

Won a skirmish match at the Clash (15m) Lance Value Budget

Battle Winner

Won a skirmish match at the Battle (20m) Lance Value Budget

War Winner

Won a skirmish match at the War (25m) Lance Value Budget

Unlimited Winner

Won a skirmish match with more than 25m Lance Value on both sides

Who's Unbalanced?

Won a skirmish match using fewer 'Mechs than the AI opponent

Making the Most of What You've Got

Won a skirmish match with a Lance Value 5m less than the OpFor's

Undaunted

Won a skirmish match with a Lance Value 10m less than the OpFor's

Fortune Favors the Bold

Won a skirmish match with a Lance Value 15m less than the OpFor's

Plague of Locusts

Won a 4v4 match with all of your 'Mechs being Locusts

Learn from Your Mistakes

Lost to the AI one time

Training Is the Path to Victory

Won 10 skirmish matches
0 / 10

Getting the Hang of It

Won 50 skirmish matches
0 / 50

Champion of the Arena

Won 100 skirmish matches
0 / 100

Just Getting Started

Destroyed 50 'Mechs
10 / 50

Dropping like Big Metal Flies

Destroyed 250 'Mechs
10 / 250

That's a Lotta Salvage

Destroyed 500 'Mechs
10 / 500

The Bigger They Are...

Destroyed 50 assault 'Mechs
0 / 50

Heavy Metal

Destroyed 50 heavy 'Mechs
0 / 50

Mass of Mediums

Destroyed 50 medium 'Mechs
4 / 50

Killer of Light

Destroyed 50 light 'Mechs
6 / 50

Surgical Extraction

Killed a Pilot without destroying their 'Mech

Saved the Meat

Ejected 5 times
0 / 5

One Shot

Destroyed an enemy 'Mech's head with a Called Shot

Kneecapper

Destroyed an enemy 'Mech's leg with a Called Shot

Had Your Chance

Missed a Called Shot

Look Out Below

Destroyed 5 enemy 'Mechs with Death from Above
0 / 5

On Wings of Flame

Destroyed 20 enemy 'Mechs with Death from Above
0 / 20

Sock 'Em

Destroyed 5 enemy 'Mechs in melee
1 / 5

Rock 'Em

Destroyed 50 enemy 'Mechs in melee
1 / 50

Stomp the Yard

Destroyed 5 enemy vehicles with melee
1 / 5

Bug Stomper

Destroyed 50 enemy vehicles with melee
1 / 50

Kick 'Em When They're Down

Made a melee attack on an enemy 'Mech that was knocked prone

Double Kill

Destroyed two 'Mechs in the same turn

No Guts, No Galaxy

Maxed out a MechWarrior's Guts stat

Master Tactician

Maxed out a MechWarrior's Tactics stat

Danger Zone

Maxed out a MechWarrior's Piloting stat

Deadeye

Maxed out a MechWarrior's Gunnery stat

Hope They Last

Hired five MechWarriors
0 / 5

Who's Next?

Hired 25 MechWarriors
0 / 25

Keep 'Em Coming

Hired 50 MechWarriors
0 / 50

MechWarrior Factory

Hired 100 MechWarriors
0 / 100

5 Millionaire

Saved up over 5 million C-bills

10 Millionaire

Saved up over 10 million C-bills

Big Money, Big Prizes

Saved up over 20 million C-bills

Fresh Off the Lot

Purchased a new 'Mech chassis

Gimme the Goods

Negotiated for nothing but salvage in a completed contract

Of Noble Heart

Negotiated for nothing but reputation in a completed contract

Of Mercenary Mind

Completed your first mercenary contract
0 / 1

Work Is Steady

Completed 10 mercenary contracts
0 / 10

Living the Mercenary Life

Completed 25 mercenary contracts
0 / 25

A Mercenary's Work Is Never Done

Completed 50 mercenary contracts
0 / 50

Legend of the Periphery

Completed 100 mercenary contracts
0 / 100

In Over Your Head

Retreated once from a contract before any of your 'Mechs got destroyed
0 / 1

Tinkerer

Refitted 25 'Mechs
0 / 25

Years of Sweat

Refitted 50 'Mechs
0 / 50

Bullet Farmer

Refitted a 'Mech with only Ballistic weapons

Laser Show

Refitted a 'Mech with only Energy weapons

Raining Fire

Refitted a 'Mech with only Missile weapons

Punchmaster 6000

Refitted a 'Mech with only Support weapons

Totally Awesome

Refitted a 'Mech other than an Awesome equipped with three or more PPCs

Saving the Metal!

Completed 25 'Mech repair work orders
0 / 25

Tank Up

Refitted a 'Mech with the maximum amount of armor

Look What I Made

Built 10 'Mechs by collecting/salvaging their parts
0 / 10

I Am Iron Man!

Completed a Campaign with Iron Man enabled

Professional Scavenger

Start a campaign with 'Mechs requiring 8 parts, then complete 10 'Mechs
0 / 10

Indomitable Will

Become Allied with House Steiner

By Freedom's Sword

Become Allied with House Davion

One Vision

Become Allied with House Liao

Honor The Dragon

Become Allied with House Kurita

We Stand United

Become Allied with House Marik

Hail to the Queens

Become Allied with the Magistracy of Canopus

Loyal to the Periphery

Become Allied with the Taurian Concordat

Still Alive

Completed a contract with one mech remaining and no pilots killed

Survived A Mercenary Career

Completed your first Career Mode campaign with any rank

A Veteran Mercenary

Accomplished a Career Mode score at Veteran rank

An Elite Mercenary

Accomplished a Career Mode score at Elite rank

A Legendary Mercenary

Accomplished a Career Mode score at Legendary rank

Heart of Iron

Completed Career Mode with Iron Man enabled
+36

36 κρυφά επιτεύγματα απομένουν

Οι λεπτομέρειες για κάθε επίτευγμα θα αποκαλυφθούν μόλις ξεκλειδωθούν