imalexandru
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Rời mạng
Trò chơi yêu thích
75
Giờ đã chơi
Vật phẩm muốn trao đổi
1,421
Vật phẩm đã sở hữu
662
Trao đổi đã thực hiện
716
Giao dịch tại chợ
:theta: Trade feedback [www.steamgifts.com]
:theta: SteamRep [steamrep.com]
:theta: Barter [barter.vg]

Trưng bày ảnh chụp
The Long Dark
1
Nhà sưu tầm trò chơi
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
41

Điểm kinh nghiệm đạt được
53,777,493
Trưng bày thành tựu hiếm nhất
Fleshgores 25 Thg05 @ 10:25am 
Fmm Ima
Silene Tomentosa 24 Thg05 @ 10:24am 
+++rep:winter2019happybulb:
Rexoxy Daniel 22 Thg02, 2019 @ 10:58am 
+rep good trader and fast!
Mimi 24 Thg12, 2018 @ 12:39pm 
Hey you've won a key for SuperMoose from the Original_Giveaway_Group. Please accept my request and dm me to claim it :woodlehappy:
Kapspy 5 Thg10, 2018 @ 4:24pm 
+rep ty
EDDIE 8 Thg07, 2018 @ 3:55am 
thanks for trading!