my glizzy do da dougie on yo azz
Tupac Shakur
 
 
I literally am a chik-fil-a diamond status customer
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 8 ngày trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
43 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

303 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg9
272 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg9
2.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg07
< >
Bình luận
zane 22 Thg9 @ 9:43pm 
ya net like 0.00000000000000000000000000000000000000001 rackz doe, let that sink in
CSMONEY promobot 2 Thg9 @ 3:58am 
Hello bro, join csmoney and take part at promoaction there! Take your 50$-250$ on balance(also the amount depends on hours in csgo) to our users with promocode! Promo is limited , do not miss your chance to take free skins! Link to csmoney at my profile