เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
51 จาก 51 (100%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

All successes unlocked

You have unlocked all successes.
ปลดล็อค 15 ม.ค. 2016 @ 9:12am

Globetrotter

Visit all places marked on the map.
ปลดล็อค 12 มี.ค. 2016 @ 10:11am

Education for everyone

Build a school.
ปลดล็อค 29 ม.ค. 2016 @ 6:33am

Some exercise will be good for you

Build the sports area.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

Like a fish in the water.

Build the swimming pool.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

Pack elephant

Transport 1000 objects with the flatbed truck.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

Pack Donkey

Transport 100 objects with the flatbed truck.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

Pack Llama

Transport 500 objects with the flatbed truck.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

Track Vehicle King

Drive 10 km in a track vehicle
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

Tracked Vehicle Trainee

Drive 1 km in a track vehicle
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

Track Vehicle Master

Drive 5 km in a track vehicle
ปลดล็อค 31 ม.ค. 2016 @ 6:08am

Magnate

Earn ¢ 2,000,000 with construction contracts.
ปลดล็อค 19 ม.ค. 2016 @ 8:37am

Bootstrap Puller

Earn ¢ 100,000 with construction contracts.
ปลดล็อค 23 ม.ค. 2016 @ 10:10am

Rising Through the Ranks

Earn ¢ 500,000 with construction contracts.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

Professional Driver

Drive 1000 km.
ปลดล็อค 27 ธ.ค. 2015 @ 7:35am

Supply Driver

Drive 10 km.
ปลดล็อค 30 ม.ค. 2016 @ 8:52am

Frequent Driver

Drive 100 km.
ปลดล็อค 30 ม.ค. 2016 @ 4:25am

Slaved away 600 minutes

Play for 10 hours.
ปลดล็อค 27 ธ.ค. 2015 @ 7:35am

Dabbled 60 minutes

Play for one hour.
ปลดล็อค 23 ม.ค. 2016 @ 10:10am

Toiled 300 minutes

Play for 5 hours.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

Big Company

Finish 100 building projects completely on your own.
ปลดล็อค 23 ม.ค. 2016 @ 10:10am

Small Business

Finish 10 building projects completely on your own.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

Medium-sized Business

Finish 50 building projects on your own.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

Pump King

Finish 50 concrete mixing missions.
ปลดล็อค 30 ม.ค. 2016 @ 4:25am

Pump Intern

Finish 10 concrete mixing missions.
ปลดล็อค 12 มี.ค. 2016 @ 10:11am

Pump Foreman

Finish 25 concrete mixing missions.
ปลดล็อค 2 มิ.ย. 2016 @ 7:24am

Professional Builder

Finish 1000 stages.
ปลดล็อค 22 ม.ค. 2016 @ 10:29am

Handyman

Finish 25 stages.
ปลดล็อค 2 มิ.ย. 2016 @ 7:24am

Competent Builder

Finish 500 stages.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

King of the Air

Finish 100 crane missions.
ปลดล็อค 29 ม.ค. 2016 @ 6:33am

Pallet Angler

Finish 10 crane missions.
ปลดล็อค 30 ม.ค. 2016 @ 4:25am

On the Hook

Finish 50 crane missions.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

Mole

Finish 100 excavator missions.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

Earthworm

Finish 25 excavator missions.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

Vole

Finish 50 excavator missions.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

King of the Compactor

Finish 100 rolling missions.
ปลดล็อค 30 ม.ค. 2016 @ 8:52am

Rolling Pin

Finish 10 rolling missions.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

Crusher

Finish 50 rolling missions.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

Know-it-all

Cancel five tutorials.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

Assistant

Finish 5 tutorials.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 11:07am

Climber

Finish all tutorials.
ปลดล็อค 27 ธ.ค. 2015 @ 5:49am

Quite Brave

Cancel the first tutorial.
ปลดล็อค 28 ธ.ค. 2015 @ 12:11am

The first machine

Buy your first vehicle!
ปลดล็อค 23 ม.ค. 2016 @ 3:29am

Beam me up, Scotty!

Jump 50 times with vehicles from one place to another.
ปลดล็อค 22 ม.ค. 2016 @ 10:29am

Motor pool king

Buy all vehicles!
ปลดล็อค 31 ม.ค. 2016 @ 8:12am

Taxi driver

You have taken the taxi 50 times
ปลดล็อค 27 ธ.ค. 2015 @ 5:49am

Company owner

You have set up an online game as company owner
ปลดล็อค 12 ม.ค. 2016 @ 6:49am

Worker

You have joined an online game as an worker
ปลดล็อค 22 ม.ค. 2016 @ 10:29am

Millionaire

You have ¢1,000,000 in your account
ปลดล็อค 22 ม.ค. 2016 @ 10:29am

New rich upstart

You have ¢5,000,000 in your account
ปลดล็อค 29 ม.ค. 2016 @ 6:33am

Croesus

You have ¢10,000,000 in your account