MerFrederick
GUAN   China
 
 
养老玩家
ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
กล่องแสดงผลงานภาพหน้าจอ
竟然和我高考时的总分一模一样。。。
1
กล่องแสดงผลงานไอเท็ม

กิจกรรมล่าสุด

79 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 18 มิ.ย.
3.2 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 14 มิ.ย.
达尔i 21 เม.ย. @ 7:13am 
感谢添加
ZG9920 23 ก.ย. 2018 @ 5:09pm 
中秋快乐!:steamhappy:
Blue™ 29 ส.ค. 2018 @ 12:59am 
给我个机会 我想做个日呆(233
绘尽梨花九重衣 14 ก.พ. 2018 @ 8:03am 
┬┴┬┌─ ●─┬─  │─┼─┐  ●├─┤○
┴┬┴├┬ ┌─┼─ │◎ │ │ ○└┬┘●
─┼─││ │ │  ││─┴─┴  ──┼──
●│○││ ┴─┼─  │○  ● / │ \:steamhappy:
HonSang 25 ธ.ค. 2017 @ 1:59am 
░░★░░░░░█▄░▄█ █▀▀ █▀█ █▀█ █░█ ░░★░░░░░░
░░░░░★░░█░▀░█ █▀▀ ██▀ ██▀ ▀█▀ ░░░░░★░░░
░░★░░░░░▀░░░▀ ▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀ ░▀░ ░░★░░░░░░
░░█▀▀ █░█ █▀█ █ █▀▀ ▀█▀ █▄░▄█ █▀█ █▀▀░░░░
░░█░░ █▀█ ██▀ █ ▀▀█ ░█░ █░▀░█ █▀█ ▀▀█░░░░
░░▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀ ▀ ▀▀▀ ░▀░ ▀░░░▀ ▀░▀ ▀▀▀░░░░
BW 27 ม.ค. 2017 @ 3:09am 
Mer新春快乐( ゚∀゚)