Úroveň 36 XP 8,578
222 XP pro dosažení 37. úrovně
Odznaky