เลเวล 44 XP 12,019
481 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 45
เหรียญตรา