Úroveň 44 XP 12,019
481 XP pro dosažení 45. úrovně
Odznaky