Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
4 of 10 (40%) Thành tựu giành được::


Thành tựu cá nhân
 

Upgraded Castle to level 15.

Upgraded Castle to level 15.
Mở khóa vào 30 Thg06, 2020 @ 3:25pm

Player reached lvl 40.

Player reached lvl 40.
Mở khóa vào 25 Thg06, 2020 @ 1:55am

Player reached lvl 60.

Player reached lvl 60.
Mở khóa vào 26 Thg06, 2020 @ 7:41am

Collected 10 6-star heroes.

Collected 10 6-star heroes.
Mở khóa vào 26 Thg06, 2020 @ 6:30amUpgraded Castle to level 25.

Upgraded Castle to level 25.
23 / 25

Collected 10 10-star heroes.

Collected 10 10-star heroes.
8 / 10

Attempted 500 attacks against Tier 1 monsters in the world map.

Attempted 500 attacks against Tier 1 monsters in the world map.
0 / 500

Attempted 1000 attacks against Tier 2 monsters in the world map.

Attempted 1000 attacks against Tier 2 monsters in the world map.
0 / 1,000

Collected 1 9-star heroes.

Collected 1 9-star heroes.
0 / 1

Collected 1 10-star heroes.

Collected 1 10-star heroes.
0 / 1