Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
4 of 10 (40%) Ξεκλειδωμένα επιτεύγματα::


Προσωπικά επιτεύγματα
 

Upgraded Castle to level 15.

Upgraded Castle to level 15.
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Ιουν 2020 στις 15:25

Player reached lvl 40.

Player reached lvl 40.
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιουν 2020 στις 1:55

Player reached lvl 60.

Player reached lvl 60.
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Ιουν 2020 στις 7:41

Collected 10 6-star heroes.

Collected 10 6-star heroes.
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Ιουν 2020 στις 6:30Upgraded Castle to level 25.

Upgraded Castle to level 25.
23 / 25

Collected 10 10-star heroes.

Collected 10 10-star heroes.
8 / 10

Attempted 500 attacks against Tier 1 monsters in the world map.

Attempted 500 attacks against Tier 1 monsters in the world map.
0 / 500

Attempted 1000 attacks against Tier 2 monsters in the world map.

Attempted 1000 attacks against Tier 2 monsters in the world map.
0 / 1,000

Collected 1 9-star heroes.

Collected 1 9-star heroes.
0 / 1

Collected 1 10-star heroes.

Collected 1 10-star heroes.
0 / 1