Fraunder
Russian Federation
 
 

Rời mạng
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
347 ngày từ lần cấm cuối
trainer 23 Thg9, 2021 @ 11:40am 
Отлетил всё-таки ))) помнишь комент свой найс страй ты мне писал ?)))
Alexzii 22 Thg08, 2021 @ 8:41am 
you are so pretty <3
Misery 7 Thg05, 2021 @ 11:09am 
-rep hack in faceit dog
76561198979003458 6 Thg08, 2020 @ 11:17pm 
+rep
Misery 25 Thg07, 2020 @ 10:15am 
+rep bro
decided 22 Thg04, 2020 @ 3:26am 
stop playing at low ranks dude, play on ur ranks and try to stop sucking ♥♥♥♥