เลเวล 41 XP 10,845
155 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 42
เหรียญตรา