Úroveň 41 XP 10,845
155 XP pro dosažení 42. úrovně
Odznaky