Η λίστα αντικειμένων του ~r~MAGNI είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.