เลเวล 10 XP 1,059
141 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา