เลเวล 10 XP 1,008
192 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา