8bitcore
8bitcore
 
 
Sometimes I play games.

8bitcore [www.8bitcore.com]
Twitch [www.twitch.tv]
ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
1,399
รางวัลความสำเร็จ
14%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย

กิจกรรมล่าสุด

111 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 21 ต.ค.
14.7 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 10 ต.ค.
0.8 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 25 ก.ย.
< >
ความเห็น
Drooby 22 มิ.ย. 2014 @ 10:37am 
;o