iLikriu™
Ernestas
 
 
:10_level::20_level::30_level::40_level::50_level::60_level::70_level::80_level::90_level:
:happyhf::happyhf::happyhf::happyhf::happyhf::happyhf::happyhf::happyhf::happyhf:

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬~ஜ۩۞۩ஜ~▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Tʜɪs ɪs ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ᴀɴᴅ ᴏғғɪᴄᴀʟ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ ᴏғ ᴍɪɴᴇ, ᴏᴛʜᴇʀs ᴀʀᴇ ғᴀᴋᴇ.
:surprised1::surprised1::surprised1::surprised1::surprised1::surprised1::surprised1::surprised1::surprised1:
Šitas MLDC [76561198233436508.anxproxy.com]
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬~ஜ۩۞۩ஜ~▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
:prolRekt::prolRekt::prolRekt::prolRekt::prolRekt::prolRekt::prolRekt::prolRekt::prolRekt::prolRekt::prolRekt::prolRekt::prolRekt::prolRekt::prolRekt::prolRekt::prolRekt::prolRekt::prolRekt::prolRekt:


| steamname: iLikriu
| steam3ID: [U:1:273170780]
| steamID32: STEAM_0:0:136585390
| steamID64: http://76561198233436508.anxproxy.com/profiles/76561198233436508
:gk::gk::gk::gk::gk::gk::gk::gk::gk::gk::gk::gk::gk::gk::gk::gk::gk::gk::gk::gk::gk::gk:

:AztecSymbol::AztecSymbol::AztecSymbol::AztecSymbol::AztecSymbol::AztecSymbol::AztecSymbol::AztecSymbol::AztecSymbol::AztecSymbol::AztecSymbol:
Use my code for ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥!

www . ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ . gg code Twix
CSGO gambling site:
Code "Twix" www . ♥♥♥♥♥♥♥♥ . org
Code "Twix" www . ♥♥♥♥♥♥♥♥ . com
Code "THERNIS " www . bets.gg
Code "Twix" www . csgostrong . com
Code "THERNIS " www . ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ . com/
Code „thernis“ www . ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ . com
CSGO Blackjack : www . csgoblackjack . com
♥♥♥♥♥♥♥♥ www . ♥♥♥♥♥♥♥♥ . com Code „4IMZX8“
:milky::milky::milky::milky::milky::milky::milky::milky::milky::milky:
Nešvaistykite pinigų ant skinu. ;)

My other acc: https://76561198233436508.anxproxy.com/profiles/76561198071403985
RIP Anomaly: http://prntscr.com/bsvtsf
ez profit:
:BITRAY_CrazyCube::BITRAY_CrazyCube::BITRAY_CrazyCube::BITRAY_CrazyCube::BITRAY_CrazyCube::BITRAY_CrazyCube::BITRAY_CrazyCube::BITRAY_CrazyCube::BITRAY_CrazyCube::BITRAY_CrazyCube:
http://prntscr.com/adhvm0
http://prntscr.com/adhbz2
http://prntscr.com/adi68w
http://prntscr.com/adi9et
http://prntscr.com/adhff5
http://prntscr.com/adh7fo
http://prntscr.com/cyyqoo
http://prntscr.com/cyyuss
http://prntscr.com/ephnay
ஜ Parduoti peiliai
:proleCoins::proleCoins::proleCoins::proleCoins::proleCoins: :proleCoins::proleCoins::proleCoins::proleCoins::proleCoins::proleCoins::proleCoins::proleCoins::proleCoins::proleCoins::proleCoins:
★ Gut Knife | Tiger Tooth
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Forest DDPAT
★ Bayonet | Stained
★ Bayonet | Safari Mesh
★ Gut Knife | Rust Coat
★ Falchion Knife | Case Hardened
★ Flip Knife | Urban Masked
★ Gut Knife | Safari Mesh
★ Flip Knife | Marble Fade (MW)
ஜ Parduoti raktai ~70

TOURNAMENT
:PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom::PlanetVenom:
FACEIT POINTS CUP 3rd-4th
INTERPID.ORG WEEKLY CUP 5th-8thCurrently Offline
Artwork Showcase
Go fuck yourself
Items Up For Trade
1,406
Items Owned
1,709
Trades Made
1,242
Market Transactions
 .   .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .   .    .
 .   .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
,     . .    .
   .  。      ‍ ‍ ‍ ‍
 .      ゚   ‍  ‍ ‍ iLikriu     。
 .    .   .     。 .   .    .
 .   .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
,     .    。        
    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .   .    .
 .   .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
,     . .    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .   .    .                     ┎                                         ┐
.                                ʸᵒ, ᵈᵒ ʸᵒᵘ ʷᵃᶰᵗ ᵗᵒ ᵃᵈᵈ ᵐᵉ ﹖                          .
          。          ʲᵘˢᵗ ᶜᶫᶦᶜᵏ ᵃᵈᵈ ᵇᵘᵗᵗᵒᶰ ᵃᶰᵈ ᶫᵉᵃᵛᵉ ᵃ ᶜᵒᵐᵐᵉᶰᵗ ʷʰʸ ᵃʳᵉ ʸᵒᵘ ᵃᵈᵈᶦᶰᵍ ᵐᵉ⋅
                    .   ᶦᶠ ʸᵒᵘ ᵈᵒ ᶦᵗ ʳᶦᵍʰᵗ, ʸᵒᵘ ʷᶦᶫᶫ ʰᵃᵛᵉ ¹⁰⁰﹪ ᶜʰᵃᶰᶜᵉ ᵒᶠ ᵃᶜᶜᵉᵖᵗ              。
                    └                                         ┚
 .   .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
,     .    。        
    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .   .    .

    .
Rarest Achievement Showcase
Logo
:Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared:
:Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared:
:Speared::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared:
:Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler:
:Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::OldNote::OldNote::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::Nibbler::OldNote::OldNote::OldNote::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler:
:Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::OldNote::OldNote::OldNote::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::Nibbler::OldNote::OldNote::OldNote::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler:
:Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::OldNote::OldNote::OldNote::OldNote::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::Nibbler::OldNote::OldNote::OldNote::OldNote::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler:
:Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::OldNote::OldNote::OldNote::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::OldNote::OldNote::OldNote::OldNote::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler:
:Speared::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Nibbler::OldNote::OldNote::OldNote::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::OldNote::OldNote::OldNote::Nibbler::Speared::Speared::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Speared:
:Speared::Speared::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::OldNote::OldNote::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Nibbler::Nibbler::OldNote::OldNote::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Speared:
:Speared::Speared::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::spacecreature::Nibbler::OldNote::OldNote::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Speared::Nibbler::OldNote::OldNote::Nibbler::Machine::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared:
:Speared::Speared::Speared::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::OldNote::OldNote::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::Nibbler::OldNote::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared::Speared:
:Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::OldNote::Nibbler::scx_deal::scx_deal::scx_deal::Nibbler::OldNote::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared:
:Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::Nibbler::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::Nibbler::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared:
:Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared:
:Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared:
:Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared:
:Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared:
:Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared:
:Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::scx_deal::scx_deal::HShot::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::HShot::scx_deal::scx_deal::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared:
:Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::scx_deal::scx_deal::HShot::HShot::HShot::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::HShot::HShot::HShot::scx_deal::scx_deal::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared:
:Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::scx_deal::scx_deal::scx_deal::HShot::HShot::scx_deal::scx_deal::scx_deal::HShot::HShot::scx_deal::scx_deal::scx_deal::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared:
:Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Nibbler::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::scx_deal::Nibbler::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared::Speared:
Screenshot Showcase
Favorite Group
CarcassTv official - Public Group
Official Carcass stream group!
257
Members
0
In-Game
4
Online
0
In Chat

Recent Activity

77 hrs on record
last played on Nov 23
165 hrs on record
last played on Oct 2
31 hrs on record
last played on Sep 14
Masandeeeerus Sep 1, 2022 @ 6:32am 
+rep good guy
Samray- Aug 15, 2022 @ 4:00am 
+rep sweats in competitive mode on Kalash
♥♥♥♥ it, I want Silver! :csgostar:
Oops...Andr!s Aug 11, 2022 @ 5:03am 
- rep loser RAT!
Queenieヽ(◠‿◠🎀) Mar 9, 2022 @ 10:41pm 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⠤⠤⣀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡠⣚⣥⣤⠀⠀⢀⡷⠔⠒⠒⠲⠦⡀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⢎⣾⣿⠟⠁⡠⠖⣡⣶⣶⣶⠀⠀⠀⡇
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡔⣱⣿⠟⠁⡠⠊⣠⣾⣿⡿⠟⠁⠀⢀⠌
⠀⠀⠀⠀⢀⠔⠉⠀⠀⠀⠀⠉⠀⠘⠛⠛⠁⠀⣀⠤⠚⠁
⠀⠀⠀⡔⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⢯⠁
⠀⠀⡸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢱ 𝓐𝓒𝓒𝓔𝓟𝓣 𝓜𝓨
⠀⣰⠁⠀⣤⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹ 𝓕𝓡𝓘𝓔𝓝𝓓 𝓡𝓔𝓠𝓤𝓔𝓢𝓣
⢰⠃⠀⠀⠛⠁⠐⠂⠀⣿⡗⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹
⠈⢧⣠⣾⣷⣦⣠⣶⣿⣿⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇
⠒⠒⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡰
⠀⠀⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣯⡉⠉⠉⠒⠲⢤⡔⠁
⢀⠔⠁⠈⠻⣿⣿⡿⡋⠉⠓⠦⡄⠀⠀⠉⢫⠉⡆
⠀⠀⠀⠀⠀⡐⠀⠀⠀⠈⢢⠤⠤⠜⠀⠀⠀⠀⡗⠁
⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢇⡀⡖⠒⠒⠤⣀
byteframe's cat Jun 28, 2020 @ 9:03pm 
AI KNOWLEDGE I HAVE LEARNED FROM YOU AND OUR FRIENDS

🐳💗👳 ㅤㅤ🥗🏀🎁ㅤㅤㅤ🐛🌏🥒ㅤㅤㅤ🏓😺🎫ㅤㅤㅤ🍆🔋🐠
👑🐊🌋 ㅤㅤ👾🥞🐳ㅤㅤㅤ🚙📒💄ㅤㅤㅤ🚗🚕🎫ㅤㅤㅤ🎄👽💎

+ WHAT IS THE CAPITOL OF SWEDEN?
- stockholm.

Will you tell me more?
strangebugaga Nov 9, 2018 @ 6:02am 
+rep pro