KaLT Metaleak
KaLT   Villeurbanne, Rhone-Alpes, France
 
 
Player For Team Metaleak
Fan de Vitality #VforVictory
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 2 ngày trước

Hoạt động gần đây

10.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg05
268 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg05
24 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg05