เลเวล 9 XP 979
21 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา