Úroveň 30 XP 6,195
205 XP pro dosažení 31. úrovně
Odznaky