Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
22.8h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
167 από 167 (100%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Σεπ 2016 στις 2:12

Someone Set Up Us The Bomb

Win a round by planting a bomb
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2016 στις 12:46

Boomala Boomala

Plant 100 bombs
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιαν 2017 στις 10:00

The Hurt Blocker

Defuse 100 bombs successfully
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Σεπ 2016 στις 5:55

Body Bagger

Kill 25 enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Σεπ 2016 στις 11:27

Corpseman

Kill 500 enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιαν 2017 στις 10:03

God of War

Kill 10,000 enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2017 στις 11:03

Second to None

Successfully defuse a bomb with less than one second remaining
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Οκτ 2016 στις 14:38

Counter-Counter-Terrorist

Kill a Counter-Terrorist while he is defusing the bomb
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Σεπ 2016 στις 13:07

Rite of First Defusal

Win a round by defusing a bomb
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Δεκ 2016 στις 8:41

Short Fuse

Plant a bomb within 25 seconds (excluding Demolition mode)
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Σεπ 2016 στις 13:11

Newb World Order

Win ten rounds
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Σεπ 2016 στις 11:58

Pro-moted

Win 200 rounds
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2017 στις 15:53

Leet-er of Men

Win 5,000 rounds
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Σεπ 2016 στις 5:47

Points in Your Favor

Inflict 2,500 total points of damage to enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Σεπ 2016 στις 11:21

You've Made Your Points

Inflict 50,000 total points of damage to enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Δεκ 2016 στις 13:14

A Million Points of Blight

Inflict 1,000,000 total points of damage to enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Σεπ 2016 στις 11:58

Ballistic

In Classic mode, kill four enemy players within fifteen seconds
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Σεπ 2016 στις 9:11

Lost and F0wnd

Kill an enemy with a gun they dropped during the current round
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιαν 2017 στις 8:49

Cowboy Diplomacy

Rescue 100 hostages
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιαν 2017 στις 9:51

SAR Czar

Rescue 500 hostages
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιαν 2017 στις 8:43

Good Shepherd

Rescue all hostages in a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιαν 2017 στις 8:43

Freed With Speed

Rescue all hostages within 90 seconds
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Οκτ 2016 στις 10:34

Ammo Conservation

Kill two enemy players with a single bullet
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Σεπ 2016 στις 1:44

War Bonds

Earn $50,000 total cash
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Οκτ 2016 στις 12:27

Spoils of War

Earn $2,500,000 total cash
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2017 στις 16:13

Blood Money

Earn $50,000,000 total cash
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιαν 2017 στις 7:16

Premature Burial

Kill an enemy with a grenade after dying
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Δεκ 2016 στις 12:23

Desert Eagle Expert

Kill 200 enemies with the Desert Eagle
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Νοε 2016 στις 9:57

Glock-18 Expert

Kill 100 enemies with the Glock-18
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Οκτ 2016 στις 14:32

Dual Berettas Expert

Kill 25 enemies with the Dual Berettas
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Οκτ 2016 στις 9:37

Five-SeveN Expert

Kill 25 enemies with the Five-SeveN
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Δεκ 2016 στις 12:23

Pistol Master

Unlock all Pistol kill awards
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Δεκ 2016 στις 10:53

AWP Expert

Kill 500 enemies with the AWP
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιαν 2017 στις 8:19

AK-47 Expert

Kill 1,000 enemies with the AK-47
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Νοε 2016 στις 7:38

M4 AR Expert

Kill 1,000 enemies with an M4 Assault Rifle
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Δεκ 2016 στις 11:07

AUG Expert

Kill 250 enemies with the AUG
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Νοε 2016 στις 7:57

FAMAS Expert

Kill 100 enemies with the FAMAS
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Οκτ 2016 στις 10:16

G3SG1 Expert

Kill 100 enemies with the G3SG1
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιαν 2017 στις 8:19

Rifle Master

Unlock all rifle kill awards
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Δεκ 2016 στις 12:47

P90 Expert

Kill 500 enemies with the P90
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Νοε 2016 στις 13:25

MAC-10 Expert

Kill 100 enemies with the MAC-10
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Δεκ 2016 στις 10:10

UMP-45 Expert

Kill 250 enemies with the UMP-45
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Δεκ 2016 στις 16:04

Sub-Machine Gun Master

Unlock all sub-machine gun kill awards
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Δεκ 2016 στις 6:55

XM1014 Expert

Kill 200 enemies with the XM1014
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Δεκ 2016 στις 6:55

Shotgun Master

Unlock all shotgun kill awards
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιαν 2017 στις 8:05

HE Grenade Expert

Kill 100 enemies with the HE grenade
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Δεκ 2016 στις 7:57

Knife Expert

Kill 100 enemies with the knife
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Νοε 2016 στις 7:29

M249 Expert

Kill 100 enemies with the M249
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιαν 2017 στις 8:05

Master At Arms

Unlock every weapon kill award
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Σεπ 2016 στις 11:19

The Cleaner

In Classic mode, kill five enemies in a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Οκτ 2016 στις 13:36

Variety Hour

Get kills with five different guns in a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Δεκ 2016 στις 8:49

Dead Shepherd

Kill an enemy who is carrying a hostage
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Σεπ 2016 στις 2:27

War of Attrition

Be the last player alive in a round with five players on your team
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Σεπ 2016 στις 13:06

Magic Bullet

Kill an enemy with the last bullet in your magazine (excluding sniper rifles and Zeus x27)
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Οκτ 2016 στις 11:32

Kill One, Get One Spree

Kill an enemy player who has just killed four of your teammates within 15 seconds
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Δεκ 2016 στις 12:44

A World of Pane

Shoot out 14 windows in a single round on Office
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Σεπ 2016 στις 10:00

Battle Sight Zero

Kill 250 enemies with headshots
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Σεπ 2016 στις 6:07

Primer

Do at least 95% damage to an enemy who is then killed by a another player
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Σεπ 2016 στις 2:47

Finishing Schooled

Kill an enemy who has been reduced to less than 5% health by other players
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Σεπ 2016 στις 5:24

Shot With Their Pants Down

Kill an enemy while they are reloading
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Νοε 2016 στις 11:15

Blind Ambition

Kill 25 enemies blinded by flashbangs
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Σεπ 2016 στις 12:14

Blind Fury

Kill an enemy while you are blinded from a flashbang
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Νοε 2016 στις 12:54

Friendly Firearms

Kill 100 enemies with enemy weapons
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Νοε 2016 στις 14:20

Expert Marksman

Get a kill with every weapon
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2017 στις 7:12

Shrapnelproof

Take 80 points of damage from enemy grenades and still survive the round
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Σεπ 2016 στις 2:34

Make the Cut

Win a knife fight
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Ιαν 2017 στις 10:43

The Bleeding Edge

Win 100 knife fights
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιαν 2017 στις 7:07

Defuse This!

Kill the defuser with an HE grenade
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Σεπ 2016 στις 11:46

Hip Shot

Kill an enemy with an un-zoomed sniper rifle
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Σεπ 2016 στις 11:27

Eye to Eye

Kill a zoomed-in enemy sniper with a sniper rifle of your own
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Ιαν 2017 στις 0:31

Sknifed

Kill a zoomed-in enemy sniper with a knife
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Οκτ 2016 στις 13:44

Snipe Hunter

Kill 100 zoomed-in enemy snipers
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Σεπ 2016 στις 11:59

Dead Man Stalking

Kill an enemy while at one health
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιαν 2017 στις 7:07

Three the Hard Way

Kill three enemies with a single HE grenade
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιαν 2017 στις 15:12

Street Fighter

Kill an enemy with a knife during the Pistol Round in a Classic match
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Σεπ 2016 στις 12:34

Blitzkrieg

Win a round against five enemies in less than thirty seconds
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Οκτ 2016 στις 14:03

Piece Initiative

Win 5 Pistol Rounds in Competitive Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Νοε 2016 στις 11:26

Give Piece a Chance

Win 25 Pistol Rounds in Competitive Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2017 στις 15:44

Piece Treaty

Win 250 Pistol Rounds in Competitive Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2017 στις 6:57

Clusterstruck

Kill five enemies with a bomb you have planted
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2017 στις 10:55

Wild Gooseman Chase

As the last living Terrorist, distract a defuser long enough for the bomb to explode
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Νοε 2016 στις 6:48

Blast Will and Testament

Win a round by picking up the bomb from a fallen comrade and successfully planting it
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιαν 2017 στις 6:21

Target-Hardened

Survive damage from five different enemies within a round
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Σεπ 2016 στις 13:06

Mercy Rule

Kill the entire opposing team without any members of your team dying
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Σεπ 2016 στις 12:00

Clean Sweep

Kill the entire opposing team without any members of your team taking damage
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Οκτ 2016 στις 14:28

Akimbo King

Use Dual Berettas to kill an enemy player that is also wielding Dual Berettas
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Σεπ 2016 στις 3:33

The Unstoppable Force

Kill four enemies within a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Σεπ 2016 στις 9:12

The Immovable Object

Kill an enemy who has killed four of your teammates within the current round
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Οκτ 2016 στις 13:42

Head Shred Redemption

Kill five enemy players with headshots in a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2017 στις 16:18

Italy Map Veteran

Win 100 rounds on Italy
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2017 στις 16:19

Office Map Veteran

Win 100 rounds on Office
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2017 στις 15:52

Aztec Map Veteran

Win 100 rounds on Aztec
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Ιαν 2017 στις 9:41

Dust Map Veteran

Win 100 rounds on Dust
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Οκτ 2016 στις 14:38

Dust2 Map Veteran

Win 100 rounds on Dust2
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Νοε 2016 στις 13:03

Inferno Map Veteran

Win 100 rounds on Inferno
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Δεκ 2016 στις 7:49

Nuke Map Veteran

Win 100 rounds on Nuke
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Δεκ 2016 στις 12:04

Shorttrain Map Veteran

Win five matches on Shorttrain
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2016 στις 12:47

Death From Above

Kill an enemy while you are airborne
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Σεπ 2016 στις 14:00

Bunny Hunt

Kill an airborne enemy
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιαν 2017 στις 7:01

Aerial Necrobatics

Kill an airborne enemy while you are also airborne
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Σεπ 2016 στις 10:59

Black Bag Operation

Win a round without making any footstep noise, killing at least one enemy
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2017 στις 6:57

Cold War

Win a round in which no enemy players die
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Δεκ 2016 στις 16:52

Killanthropist

Donate 100 weapons to your teammates
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιαν 2017 στις 15:06

The Frugal Beret

Win ten rounds in a row without dying or spending any cash in Classic mode
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Νοε 2016 στις 12:46

Defusus Interruptus

Stop defusing the bomb long enough to kill an enemy, then successfully finish defusing it
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Σεπ 2016 στις 9:33

Participation Award

Kill an enemy within three seconds after they recover a dropped bomb
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Σεπ 2016 στις 5:48

Repeat Offender

Dominate an enemy
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Σεπ 2016 στις 12:40

Decimator

Dominate ten enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Σεπ 2016 στις 5:49

Overkill

Kill an enemy whom you are already dominating
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Σεπ 2016 στις 11:07

Command and Control

Kill 100 enemies whom you are already dominating
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Σεπ 2016 στις 5:13

Insurgent

Kill an enemy who is dominating you
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Οκτ 2016 στις 10:26

Can't Keep a Good Man Down

Kill 20 enemies who are dominating you
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Σεπ 2016 στις 3:35

Hat Trick

Dominate three enemies simultaneously
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Σεπ 2016 στις 10:14

Ten Angry Men

Kill 10 enemies you are already dominating during a single match
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Σεπ 2016 στις 3:38

Excessive Brutality

Kill an enemy whom you are dominating four additional times
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Δεκ 2016 στις 11:08

Spray and Pray

Kill two enemies while you are blinded from a flashbang
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2017 στις 10:10

The Road to Hell

Blind an enemy player who then kills a teammate
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Σεπ 2016 στις 5:10

Avenging Angel

Kill an enemy who has killed a player on your friends list in the same round
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Σεπ 2016 στις 5:38

Denied!

Kill a player who is on gold knife level in Arms Race Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Δεκ 2016 στις 12:07

Marksman

Win a match on every Arms Race and Demolition map
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Δεκ 2016 στις 11:51

Shoots Vet

Win five matches in Arms Race Mode on Shoots
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Οκτ 2016 στις 9:12

Shorter Fuse

Plant five bombs in Demolition Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Δεκ 2016 στις 9:23

Quick Cut

Defuse five bombs in Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Σεπ 2016 στις 12:40

Vacation

Win five matches on Lake
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Σεπ 2016 στις 11:49

My House

Win five matches on Safehouse
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Σεπ 2016 στις 3:33

Run of the Mill

Win five matches on Sugarcane
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Σεπ 2016 στις 11:38

Marcsman

Win five matches on St. Marc
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Σεπ 2016 στις 5:43

Knife on Knife

Kill an enemy who is on gold knife level with your own knife in Arms Race Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Νοε 2016 στις 12:25

Level Playing Field

Kill an enemy who is on gold knife level with a sub-machine gun in Arms Race Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Οκτ 2016 στις 11:27

Practice Practice Practice

Play 100 matches of Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιαν 2017 στις 8:14

Gun Collector

Play 500 matches of Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Ιαν 2017 στις 14:52

King of the Kill

Play 5,000 matches of Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Σεπ 2016 στις 11:51

Gungamer

Win one match in Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Οκτ 2016 στις 6:47

Keep on Gunning

Win 25 matches in Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιαν 2017 στις 10:07

Kill of the Century

Win 100 matches in Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Ιαν 2017 στις 9:55

The Professional

Win 500 matches in Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Ιαν 2017 στις 10:08

Cold Pizza Eater

Win 1,000 matches in Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Δεκ 2016 στις 11:56

Tourist

Play a round on every Arms Race and Demolition map
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2017 στις 16:24

Rampage!

Win an Arms Race match without dying
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Σεπ 2016 στις 5:53

FIRST!

Be the first player to get a kill in an Arms Race or Demolition match
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Δεκ 2016 στις 11:57

First Things First

Personally kill the entire Terrorist team before the bomb is planted in Demolition Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Δεκ 2016 στις 12:15

Target Secured

Personally kill the entire Counter-Terrorist team before the bomb is planted in Demolition Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Οκτ 2016 στις 3:22

One Shot One Kill

Kill three consecutive players using the first bullet of your gun in Arms Race mode
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Νοε 2016 στις 6:09

Conservationist

Win an Arms Race match without reloading any of your weapons
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Σεπ 2016 στις 3:13

Base Scamper

Kill an enemy just as their respawn protection ends in Arms Race mode
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Σεπ 2016 στις 5:15

Born Ready

Kill an enemy with the first bullet after your respawn protection ends in Arms Race mode
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Σεπ 2016 στις 5:18

Still Alive

Survive more than 30 seconds with less than ten health in Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Δεκ 2016 στις 11:51

Awardist

Earn 100 achievements
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Νοε 2016 στις 11:37

Bank On It

Win five matches on Bank
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Οκτ 2016 στις 12:41

Baggage Claimer

Win five matches in Arms Race Mode on Baggage
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Δεκ 2016 στις 16:04

PP-Bizon Expert

Kill 250 enemies with the PP-Bizon
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Νοε 2016 στις 10:44

Tec-9 Expert

Kill 100 enemies with the Tec-9
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Δεκ 2016 στις 13:13

Zeus x27 Expert

Kill 10 enemies with the Zeus x27
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Σεπ 2016 στις 11:30

P2000/USP Tactical Expert

Kill 100 enemies with the P2000 or USP
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Σεπ 2016 στις 12:03

P250 Expert

Kill 25 enemies with the P250
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Οκτ 2016 στις 11:25

SCAR-20 Expert

Kill 100 enemies with the SCAR-20
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Νοε 2016 στις 16:23

SG553 Expert

Kill 100 enemies with the SG553
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Δεκ 2016 στις 13:03

SSG 08 Expert

Kill 100 enemies with the SSG 08
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Δεκ 2016 στις 12:29

MP7 Expert

Kill 250 enemies with the MP7
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Δεκ 2016 στις 14:30

MP9 Expert

Kill 100 enemies with the MP9
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Οκτ 2016 στις 13:47

MAG-7 Expert

Kill 50 enemies with the MAG-7
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Νοε 2016 στις 11:59

Sawed-Off Expert

Kill 50 enemies with the Sawed-Off
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Νοε 2016 στις 10:45

Nova Expert

Kill 100 enemies with the Nova
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Νοε 2016 στις 16:26

Negev Expert

Kill 100 enemies with the Negev
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιαν 2017 στις 8:04

Flame Expert

Kill 100 enemies with the Molotov or Incendiary grenade
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2017 στις 16:03

Train Map Veteran

Win 100 rounds on Train
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Νοε 2016 στις 7:06

Galil AR Expert

Kill 250 enemies with the Galil AR